-- szukaj w serwisie

--reklama--

--reklama--
 
"Abakanowicz w Thomas Masters"
--[Magdalena Korybska z Chicago, dla malarze.com
Wyobrażam sobie jak trudno jest dzisiaj artystom wyróżnić się z tłumu. Wiele razy słyszałam historie o zbiegach okoliczności, rzadziej o talencie. Jednak najszczęśliwiej jest znaleźć i jedno i drugie. Tak jak spotkało to Magdalenę Abakanowicz.

W pobliżu mojego miejsca zamieszkania mieści się niewielka, amerykańska galeria. Niedawno mijając jej wystawę spostrzegłam prace znajomego mi artysty. Z jednej strony poczułam się zaskoczona, z drugiej szybko oddaliłam to uczucie, bo nie dziwi mnie, iż artystka ta jest tak w tym kraju ceniona. Tak wiele się dziś o niej pisze, że nie zamierzam nawet wspominać wszystkim już znanego jej życiorysu. Wydaje mi się istotniejszym przekazać to co z pewnością do kraju nie dociera. Choćby jak wielkim sukcesem zakończyło się otwarcie instalacji rzeźbiarskiej zatytułowanej Agora, czy wyróżnienie artystki zaproszeniem na obchody 40-lecia powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Chicago. Również chęć podjęcią się wystawienia, połączonego ze sprzedażą jej prac w tutejszej galerii, cieszącej się szczerym uznaniem kolekcjonerów i miłośników sztuki, jest według mnie swego rodzaju artystycznym laurem.

Abakanowicz uznawana jest za jedną z czołowych artystek na świecie. Prace jakie zostały zebrane w galerii Thomas-Masters nie odwołują się tematycznie do Agory, ale wręcz przeciwnie ich celem było przedstawienie dorobku artystycznego Abakanowicz od strony nieznanej jeszcze chicagowskiej publiczności. Rzeźba umieszczona w oknie wystawowym Mędrzec C, to pozbawiona głowy siedząca figura, która ma być Manifestem istnienia. Pozostałe jednak odbiegają już całkowicie od wszystkim znanego toru twórczego rzeźbiarki. Rzadko bowiem mamy możliwość podziwiania przedstawień trójwymiarowych głów ssaków, które jak zaznaczył krytyk "Chicago Tribune", G.Artner "wywołują w widzu zupełnie niespodziewane emocje". Odróżnia je przede wszystkim szczątkowość wyrazu oraz odwołania do antycznych rzeźb biorących swą genezę w mitologicznych stworach. Tak stwierdził Artner, "Abakanowicz wyraża się najpełniej w swoich pracach abstrakcyjnych", a brązowe głowy zwierząt są odmiennie niż postacie w Agorze absolutnie wyzbyte emocji. Głowy bawołów, koni, owiec pozostawione zostały w surowym stanie, z pozostałościami żelaza, niepolerowane, tak jakby były reliktem starożytnego świata przed momentem wykopanym z ziemi. Albo patrząc na nie z innej strony, są ofiarami nabitymi na pal w rytualnej ekstazie. Odbiór artystka zawsze pozostawia nam dowolny. Podobnie mają działać na odbiorcę gwasze zatytułowane Twarze, które nie są portretami. Wzbudzają one nasze zainteresowanie nie przez doszukiwanie się osobistych cech charakteru ale poprzez obecność artystki w jej szybkich pociągnięciach pędzlem zarysowujących tylko kształt głowy.


Artystka wystawiła na sprzedaż 14 gwaszy oraz 7 rzeźb. Rysunki wahały się pomiędzy $5,000 a $7,000. Gwasze przedstawiające Twarze, które nie są portretami wystawione zostały za cenę $17,000; rzeźby głów zwierzęcych za $80,000 a postać siedzącego Mędrca C za bagatela $140,000. Większość prac została zakupiona do prywatnych kolekcji chicagowskich kolekcjonerów i dziś, po dwu miesiącach od rozpoczęcia wystawy jedynie 4 gwasze czekają jeszcze na swoich nowych właścicieli.

Prace artystki można podziwiać w Thomas Masters Gallery, 245 West North Avenue, Chicago.

 
 
 [ copyright © 1999-2023 malarze.com-+-marchand.pl ] --- [ design © pkl webdesign ] --- [o nas]
inne adresy: Polish Art.pl ¤ Polish-Art.pl ¤ tworcy.com ¤ rzezbiarze.com ¤ rytownicy.com ¤ Daniel Chodowiecki
¤ TeWa ubezpieczenia Kraków ¤ Daniel Schultz ¤ Marian Ruzamski ¤ Tomasz Wiktor malarstwo