-- szukaj w serwisie

--reklama--

--reklama--
 
"Muzeum Polskie w Chicago"
--[Magdalena Korybska z Chicago, dla malarze.com
Muzeum Polskie w Ameryce po kilkunastu latach starań, zostało założone w Chicago przy Zjednoczeniu Polskim Rzymsko-Katolickim w 1937. Jego pierwszorzędnym zadaniem miało być "gromadzenie dokumentów polskich i polonijnych, dla przyszłych pokoleń oraz szerzenie respektu dla Polaków w Ameryce".

Większość przechowywanych w nim zbiorów, została przekazana muzeum w darze, bądź w depozycie. Gros z nich, trafiło tu w 1941 z Pawilonu Polskiego na Międzynarodowej Wystawie w Nowym Jorku, z uwagi na z trwającą wojnę i brak możliwości przetransportowania ich do kraju. Od mniej więcej tej daty jednakże, systematycznie zaczęto powiększać jego zbiory. Poczyniono wiele nowych zakupów zmieniając profil i ukierunkowując się ku kolekcjonowaniu dzieł sztuki.

Zbiory są podzielone na dwie części: historyczną, w skład jakiej weszły Polonika, pamiątki po Ignacym Paderewskim, Helenie Modrzejewskiej, Tadeuszu Kościuszce, przedmioty kultu religijnego oraz kolekcję sztuki.Józef Czapski, "Gołębnik"Zbiór malarstwa skupiony jest najliczniej wokół sztuki 20-lecia miedzywojennego. Są to niestety najczęściej pojedyncze obrazy polskich malarzy. Wśród nich znajdujemy takie nazwiska jak: Olga Poznańska, Jacek Malczewski, Jan Styka, Józef Rapacki, Tadeusz Ajdukiewicz, Alfons Karpiński, Tytus Czyżewski, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Pruszkowski, Stanisław Czajkowski, Józef Czapski, Stanisław Żukowski, Tadeusz Potworowski, Stefan Nacht-Samborski i in. W zbiorach malarstwa historycznego prace Juliusza i Wojciecha Kossaków, Wacława Pawliszaka, Władysława Szernera.

Jednym z ważniejszych jest obraz Wojciecha Kossaka zatytułowany "Portret konny gen. Johna Pershinga", namalowany w roku 1922, w prawym dolnym rogu zawiera sygnaturę w języku angielskim: "Szkic do dużego obrazu ofiarowanego przez artystę rządowi amerykańskiemu". Pierwotna wersja została wspomniana przez Kossaka w liście do żony pisanym z Nowego Jorku w listopadzie 1920 roku, gdzie zaznaczył: "W tych dniach zaczynam bohatera narodu Pershinga na koniu. Ty nie wiesz nawet, co to znaczy i ilu malarzy go tu chciało malować, ale dla mnie będzie siedział, "because Kossak is major in the Polish cavalry" – tak powiedział". Obraz ten formatu 155 x 190 cm, znajduje się w Military Academy w West-Point.
Tymon Niesiołowski, "Lato"W Galerii Malarstwa zobaczyć można również kilka prac nabytych niedawno, jak Stasysa Eidgrigeviciusa, Tymona Niesiołowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jana Dobkowskiego czy Kazimierza Mikulskiego.Stanisław Kaczor-Batowski, "Pułaski pod Savannah"Całości dopełniają dwa wielkich rozmiarów malowidła. Pierwsze trafiło do muzeum w roku 1939. Jest to obraz Stanisława Kaczor-Batowskiego "Pułaski pod Savannah" namalowany w 1933 na Międzynarodową Wystawę 100-lecie postępu do Pawilonu Polskiego w Chicago. Przeniesiony następnie do Instytutu Sztuki, w 1939 został zakupiony i przekazany w darze muzeum przez członkinie Związku Polek w Ameryce.Wojciech Kossak, "Wspomnienie lat dziecinnych – Szarża Czerkiesów na Krakowskim Przedmieściu"Drugim obrazem jest ofiarowany przez Druckich-Lubeckich "Wspomnienie lat dziecinnych – Szarża Czerkiesów na Krakowskim Przedmieściu" Wojciecha Kossaka namalowany w 1891. Sygnatura w prawym dolnym rogu przytacza "Po pożarze zamku w Bałtowie zniszczony, przemalowany i odrestaurowany w 1929 roku". Druga wersja tego obrazu, wspomniana w monografii K.Olszańskiego, powstała w 1912. Obraz, którego Kossak nie mógł sprzedać w Stanach Zjednoczonych, został spowrotem przewieziony do kraju by mógł być ukończony w Krakowie w 1929. Podczas II wojny św. został wywieziony z Polski i zagubiony aż do 1978, kiedy to odnaleziono go w magazynach portowych w Nowym Jorku, gdzie zapomniany i zrolowany przeleżał przez ponad 30 lat. Wówczas ofiarowano go Muzeum Polskiemu w Chicago.

Muzeum posiada także bogaty zbiór rzeźb a wśród nich prace Alfonsa Karnego, Stanisława Rzeckiego czy Konstantego Laszczki.


Polish Museum of America
984 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60622
www.pma.prcua.org

 
 
 [ copyright © 1999-2023 malarze.com-+-marchand.pl ] --- [ design © pkl webdesign ] --- [o nas]
inne adresy: Polish Art.pl ¤ Polish-Art.pl ¤ tworcy.com ¤ rzezbiarze.com ¤ rytownicy.com ¤ Daniel Chodowiecki
¤ TeWa ubezpieczenia Kraków ¤ Daniel Schultz ¤ Marian Ruzamski ¤ Tomasz Wiktor malarstwo